Gravsten

Ved ønske om gravsten anbefaler vi at kontakte en stenhugger.
Gravstedsindehaver har ansvar for, at gravsten er placeret sikkert og forsvarligt.
Ved konstatering af usikker gravsten har kirkegården hjemmel til at lægge den ned.

Gravsten skal størrelsesmæssigt passe til det valgte gravsted.
På fælles græsplæner skal gravsten være 50 x 40 x 6 cm.