Hjemfald af gravsted

Når et gravsted hjemfalder, er enten fredningstiden eller brugsretten til gravstedet udløbet.

Hjemfald er altid udgangen af et kalenderår. Det er gravstedsindehavers ansvar at holde øje med hjemfaldsdatoen.


I efteråret op til hjemfald sender kirkegårdskontoret brev med forespørgsel om fornyelse af brugsretten eller ønske om nedlæggelse af gravstedet. Husk at have opdaterede kontaktinformationer.

Ved nedlæggelse af et gravsted fjernes gravsten og beplantning, og gravstedet kan sælges på ny.

Undtagelsen er, når et hjemfaldent gravsted vurderes bevaringsværdigt enten i form af udsmykning eller en kendt person, så overgår det til kirkegården. Hermed ophører brugsretten.

Fornyelse af gravsted

På baggrund af fremsendt hjemfaldsbrev kontaktes kirkegårdskontoret for at forny gravstedsretten og eventuelle gartneriske ydelser så som vedligeholdelse og årstidens blomster.

Man kan blive pålagt at udskifte eller fjerne forvokset beplantning.

Find priser på fornyelser her (.pdf)