Kistegravsteder

En kistegravplads købes for minimum 20 år, hvilket er fredningstiden for en kiste (zink- eller egetræskiste 40 år).

De findes både som traditionelt gravsted med hæk omkring og som gravsted på fælles græsplæne.

Størrelsen er 3 m2. Det er muligt at købe flere gravpladser, så gravstedet bliver større.

I en kistegravplads er der plads til 1 kiste og 6 urner. Sættes en urne ned som det første, blokeres pladsen for kistebegravelse i 10 år pga. urnens gravfred.

Se prisliste for alle gravsteder (.pdf)