Vedligeholdelse af gravsted

Bemærk! Gravstedet skal vedligeholdes af pårørende eller af kirkegården.

Hvis du vælger at lade kirkegården passe gravstedet, omfatter det:

  • Ukrudt, blade, kviste, mm. fjernes.
  • Rivning, kultivering og evt. fejning af gravstedet.
  • Beplantning, der dækker for inskription på monument, beskæres.
  • Roser gødes og beskæres.
  • Visne buketter, kranse, mm. fjernes så vidt muligt hver fredag.
  • Visne løgtoppe fjernes.
  • Plastikblomster og glasgenstande fjernes fra gravstedet, da det er forbudt at anbringe dette.
  • Udplantningsplanter fjernes inden vinteren.
  • Evt. juleudsmykning fjernes, når kirkegården i øvrigt fjerner gran om foråret.
  • Græsdækkede gravsteder slås jævnligt med rotorklipper, men der foretages ikke ukrudtsbekæmpelse i græsset.


Der anvendes ikke kemikalier ved ukrudtsbekæmpelsen. 

I perioder med maximal vækst f.eks. om foråret, kan der forekomme ukrudtsplanter på gravstedet i en kortere periode. Ligeledes kan der i løvfaldsperioden forekomme blade på gravstedet.

Gartneriske arbejder, som opgravning af visne planter, beskæring mm. er ikke indeholdt i prisen for renholdelse men kan udføres mod særskilt betaling.

Pris for årlig vedligeholdelse:

Urnegrav                                       kr.    637,50

Kistegrav 1 plads                        kr.    807,50

Kistegrav 2 pladser                    kr. 1.232,50


Traditionel grav med græs, ekstra vedligeholdelse – obligatorisk:

1 kisteplads                                  kr. 1.615,00

2 kistepladser                              kr. 2.465,00

For yderligere priser, kontakt kontoret