Holmens Kirkegårds Kapel

I Holmens Kirkegårds Kapel er der lige nu plads til 50 personer.

Ved ønske om leje af kapel samt oplysning om priser bedes du henvende dig til kirkegårdskontoret.

Kapellet kan bruges til bisættelse begravelse og mindehøjtidelighed over urne.
Det kan benyttes til en folkekirkelig afsked, hvor der aftales program med en præst, og der kan bestilles orgel og kor.
Det kan også benyttes til en borgerlig afsked, hvor familien eller nærmeste pårørende planlægger program.

De fleste handlinger planlægges til at vare en halv time.
Der vil være adgang til kapellet en time før aftalt tidspunkt.

I kapellet er der et orgel til organister.
Det er muligt at låne et el-klaver.
Der findes musikanlæg til cd og med stik til tilslutning af telefon.

For enden af kapellet står et alterbord med 6 levende lys og en buket blomster i hver side.
Andre levende lys er ikke tilladt.

Relieffet over alterbordet samt lysestagerne er udført af billedhugger Margrethe Sørensen i 1973.
Maleriet over udgangen inden i kapellet er af ”Den store hvide flok” malet af Heinrich A. E. Dohm fra 1915.

Kapellet er tegnet af Ludvig Fenger og er fra 1902.