Ved dødsfald

Når en person dør, kan man vælge enten at ringe til en bedemand eller selv stå for anmeldelse af dødsfaldet samt planlægning af afskeden, som kan være i form af bisættelse eller begravelse.

Bisættelse og begravelse kan foregå fra Holmens kirkegårds kapel.

Det står enhver frit at vælge gravsted på Holmens kirkegård

Der behøves ikke en speciel til knytning.

Skal afdøde begraves, skal der hurtigt tages stilling til gravstedets placering. Kontakt kirkegården for aftale.

Skal afdøde bisættes, kan gravsted vælges forinden, så blomster efter bisættelsen kan lægges her.

Er der ikke taget stilling til gravsted, kan blomster fra bisættelsen lægges ved ankeret på urnefællesgraven.

Skal afdøde bisættes og aske spredes over havet, kan blomster efter bisættelse lægges ved ankeret på urnefællesgraven.

Urnenedsættelse foregår efter aftale på hverdage mellem kl. 10 og 14. Andre tider kan aftales mod tillæg.

Kontakt kontoret for yderligere oplysninger.